2 Geografia I st. stac. globalne zmiany środowiska + hydrometeorologia