1 Geografia IIst, klimatologia i gospodarka wodna + zarządzanie rozwojem gospodarczym