2 Geografia I st. globalne zmiany środowiska/naturalne zdarzenia ekstemalne/miasta przyszłości/geoturystyka