3 Geografia I st. miasta przyszłości/ geoturystyka/ naturalne zdarzenia ekstremalne