2 Turystyka i rekreacja IIst. marketing i zarządzanie w turystyce