2 Geografia II st spec. klimatologia i gospodarka wodna + zarządzanie środowiskim