1 Geografia IIst spec.zarządzanie rozwojem gospodarczym + zarządzanie środowiskiem