3 filozofia, studia pierwszego stopnia semestr zimowy