2 kognitywistyka, studia drugiego stopnia semestr zimowy