4 Gospodarka przestrzenna stacj. inżynierskie, Planowanie przestrzenne