3 Turystyka i rekreacja I stopień stacjonarne, zarządzanie zasobami turystycznymi