2 Geografia II stopień stacjonarne, klimatologia i gospodarka wodna + zarządzanie środowiskiem (O)